เกี่ยวกับเรา

วิธีเล่นรูเล็ตออนไลน์

วิธีเล่นรูเล็ตออนไลน์ วิธีที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อน แต่ เว็บ onlinesportsgames4u ได้รวบรวม วิธีเล่นรูเล็ตออนไลน์ ทั้งหมด มาไว้ให้กับท่านแล้ว สำหรับสาย คาสิโน คงจะต้องได้รับข่าวสารที่ดีเพิ่มเติมไปแน่นอน

การทายผลแบบ เต็งโซน

การแทง รูเล็ตแบบ เต็งโซน จะมีโซน ให้ท่านเลือกแทงอยู่ 3 โซน คือ โซน 1st 12 , 2nd 12 และ 3rd 12 โดยในแต่ละโซน จะมีอยู่ 12 หมายเลข รวม 36 หมายเลข

 • โซน 1st 12 จะมีหมายเลข 1 ถึง 12
 • โซน 2nd 12 จะมีหมายเลข 13 ถึง 24
 • โซน 3rd 12 จะมีหมายเลข 25 ถึง 36

ถ้าผลการทาย รูเล็ต ออกมาเป็นหมายเลข 0 จะถือว่าเจ้ามือ เป็นฝ่าย ชนะ แต่ถ้าหาก ผลการทาย รูเล็ต ถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 1 เท่า ของยอดการแทง รูเล็ต

การทายผล แบบ เต็งแถว

การแทง รูเล็ต วิธีเล่นรูเล็ตออนไลน์ เต็งแถว จะมีแถวให้ท่านเลือกแทง อยู่ 3 แถว คือแถว 1st 12 , 2nd 12 , 3rd 12 โดยในแต่ละแถว จะมีอยู่ 12 หมายเลข รวม 36 หมายเลข

 • แถว 1st 12 จะมีหมายเลข 1 , 4 , 7 , 10 , 13 , 16 , 19 , 22 , 25 , 28 , 31 , 34
 • แถว 2nd 12 จะมีหมายเลข 2 , 5 , 8 , 11 , 14 , 17 , 20 , 23 , 26 , 29 , 32 , 35
 • แถว 3rd 12 จะมีหมายเลข 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 27 , 30 , 33 , 36

ถ้าผลการทาย รูเล็ต ออกมาเป็นหมายเลข 0 จะถือว่าเจ้ามือ เป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าหาก ผลการทาย รูเล็ต ถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 2 เท่า ของยอดการแทง รูเล็ต

วิธีเล่นรูเล็ตออนไลน์

การทายผลแบบ การค่อม 6 หมายเลข

การแทง รูเล็ต วิธีเล่นรูเล็ตออนไลน์ แบบ 6 หมายเลข ท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลข ที่อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 อย่างเช่น

 • แทง 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
 • แทง 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30
 • แทง 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27

ถ้าผลการทาย รูเล็ต ถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 6 เท่า ของยอดการแทง รูเล็ต

การทายแบบ การค่อม 4 หมายเลข

การแทง รูเล็ต วิธีเล่นรูเล็ตออนไลน์ แบบ 4 หมายเลข ท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลข ที่อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 อย่างเช่น

 • แทง 4 , 5 ,  7 , 8
 • แทง 25 , 26 ,  28 , 29
 • แทง 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27

ถ้าผลการทาย รูเล็ต ถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 9 เท่า ของยอดการแทง รูเล็ต

การทายผลแบบ การค่อม 3 หมายเลข

การแทง รูเล็ต วิธีเล่นรูเล็ตออนไลน์ แบบ 3 หมายเลข ท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลข ที่อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 อย่างเช่น

 • แทง 1 , 2 ,  3
 • แทง 25 , 26 ,  27
 • แทง 31 , 32 , 33

ถ้าผลการทาย รูเล็ต ถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 12 เท่า ของยอดการแทง รูเล็ต

การทายผลแบบ การค่อม 2 หมายเลข

การแทง รูเล็ต วิธีเล่นรูเล็ตออนไลน์ แบบ 2 หมายเลข ท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลข ที่อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 อย่างเช่น

 • แทง 1 , 2
 • แทง 15 , 16
 • แทง 21 , 22

ถ้าผลการทาย รูเล็ต ถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 18 เท่า ของยอดการแทง รูเล็ต

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ จาก basketballgearonline